Type Nederhorst Levensloopbestendig met veranda familie Koopmans te Hekelingen